Tvarumas

Išnaudodama gilias žinias apie sunkiąją statybinę techniką, „Swecon“ aktyviai ieško galimybės kurti tvaresnės ateities paveikslą.

Tvarus pokytis

 

Statybų pramonė generuoja daugiau nei 30 % šiltnamio dujų. Siekiame tai pakeisti ir sumažinti neigiamą poveikį aplinkai. Mums tvarumas nėra antraeilis dalykas. Tai – mūsų esybės dalis.

Perspektyvoje - tvarūs būdai dirbti

Mes kaip įmonė siekiame tvarios ateities ir ja tikime. Esame pasiryžę rinktis pačius tvariausius darbo būdus ir užtikrinti aukščiausio lygio aplinkosauginius standartus. 

ISO sertifikatas

„Swecon“ suteikti sertifikatai pagal ISO9001 (plačiausiai taikoma, įdiegta ir priimta kokybės valdymo sistema – tarptautinis standartas) ir ISO14001 (plačiausiai taikoma, įdiegta ir priimta aplinkos valdymo sistema, skirta mažinti neigiamą verslo poveikį aplinkai). Nenuilstamai dirbame siekdami tobulinti savo procesus ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai.


Tvarumo pavyzdžiai

  • Reguliarūs vidiniai ir išoriniai sertifikavimo auditai

    Vykdydami reguliarius sertifikavimo auditus, siekiame užtikrinti atitiktį tvarumo standartams ir aplinkosauginiams tikslams.

  • Alternatyvos be iškastinio kuro

    Mūsų ilgalaikis tikslas – technikoje naudoti daugiau iškastinio kuro alternatyvų ir mažinti CO2 emisiją.

  • Poveikio aplinkai mažinimas

    Vykdydami metinę klimato emisijos analizę, siekiame sukurti klimato strategiją ir siekti klimatinio neutralumo.